Разместить рекламу  

Главная

Вставить статью
Всего материалов: 162

Прийом громадян посадовими особами Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Мін доходів у Харківській області

На яку адресу звертатися з письмовим зверненням до Західної ОДПІ м. Харкова?

61052, м. Харків, вул. Клапцова, 25 (Центр обслуговування платників податків Західної ОДПІ м. Харкова –канцелярія -  3 та 4 вікно)

Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути визначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, соціальний статус тощо, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Як потрапити на особистий прийом до начальника та заступників начальника Західної ОДПІ м. Харкова?

Виплати на користь підприємця-спрощенця у формі № 1 ДФ не відображаються, якщо здійснені відрядженим працівником

Юридична особа при відшкодуванні витрат платника податків, які понесені ним під час відрядження, має право врахувати витрати на найм житлового приміщення у приватного підприємця-спрощенця за умови надання оригіналів підтвердних документів і без надання копії витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, оскільки фізична особа - підприємець - платник єдиного податку надає послуги громадянину, який сплачує кошти за отримані послуги. За таких обставин підприємство (юридична особа) лише компенсує витрати працівника на відрядження, тобто не є податковим агентом щодо фізичної особи - підприємця, а отже, податковий розрахунок за формою № 1ДФ подавати не зобов'язане.

Інформаційно-комунікаційний відділ  Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області

Пульс Міністерства доходів і зборів України

Міністерство доходів і зборів використовує нові ефективні методи щодо боротьби із корупцією.Ефективний сервіс «Пульс Міністерства доходів і зборів України» приймає звернення громадян стосовно проблемних питань роботи відомств і забезпечує зворотний зв'язок податкової та митної служби з платниками податків. Попереджує труднощі в спілкуванні, некоректне ставлення, перевищення повноважень, неякісне обслуговування.У випадку проявів протиправних та корупційних дій з боку працівників ГУ Міндоходів необхідно телефонувати за номером «Пульсу» (044) 284-00-07. Лінія працює  цілодобово: у робочій час інформацію про корупційні та інші неправомірні дії приймають працівники, а у позаробочий - інтерактивний автовідповідач.

Інформаційно-комунікаційний відділ  Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області

Авансові внески з податку на прибуток не сплачуються з дати подання ліквідаційного балансу.

Приписами пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України зобов’язано платників податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень, щомісяця сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації. Особливості провадження господарської діяльності юридичної особи можуть передбачати тимчасове призупинення діяльності або взагалі ліквідацію підприємства. Пунктом 37.3 статті 37 Кодексу визначено, що підставами для припинення податкового обов'язку, крім його виконання, є: ліквідація юридичної особи; смерть фізичної особи, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою; втрата особою ознак платника податку, які визначені цим Кодексом; скасування податкового обов'язку у передбачений законодавством спосіб.

Податок на нерухомість

Платники податків можуть безперешкодно отримати сплачені кошти за податок на нерухомість. Для цього їм потрібно лише звернутися із заявою до територіального органу Міндоходів.Однак, наголошують фахівці Міністерства, робити це потрібно після набрання чинності Закону України, яким внесено зміни до адміністрування цього податку, та не пізніше трьох років з дня сплати коштів.У заяві платник має чітко вказати напрям перерахування коштів - на поточний рахунок у банку або повернення готівкою по чеку. Також сплачені кошти можна зарахувати до сплати податку на нерухомість у 2014 році або перерахувати на погашення грошового зобов'язання з інших платежів, які контролюються Міндоходів.По отриманню такої заяви орган Міндоходів готує висновок про повернення відповідних сум коштів з бюджету та передає його до органу Держказначейства для перерахування коштів платнику.За статистикою Міністерства, податок на нерухомість вже сплатили 3,9 тис. платників-фізичних осіб. Бюджет отримав трохи більше 2 млн. грн.

Ахиллесова пята финансовой стабильности

Ахиллесова пята финансовой стабильности

Азиатский кризис-1997. Украина-2008. Белоруссия-2011. В основе всех этих кризисов лежали большие дефициты текущего счета платежного баланса в условиях потери доступа к внешним рынкам капитала.

В 1997 году страны Юго-Восточной Азии были подвергнуты мощному финансовому кризису. Кризис привел к шоковым девальвациям национальных валют, падениям фондовых рынков и рынков недвижимости. Быстроразвивающиеся экономики региона неожиданно оказались в состоянии финансового кризиса.

Ключевой фундаментальной причиной этого кризиса было то, что на протяжении длительного времени страны Юго-Восточной Азии работали в условиях больших дефицитов текущего счета платежного баланса (для упрощения восприятия – торгового баланса). Это требовало постоянной подпитки их экономик внешними кредитами и инвестициями. Иностранные кредиторы размещали средства в странах Азии из-за высоких процентных ставок, под которые те были готовы осуществлять займы.

Для компаний на едином налоге налоговая со следующего года вводит электронные проверки

  Для компаний на едином налоге налоговая со следующего года вводит электронные проверки

С 1 января следующего года плательщики единого налога (то есть, многие украинские интернет-предприниматели) смогут сами заказывать дистанционную электронную проверку. Они смогут обращаться в территориальные органы налоговой за 10 дней до проведения проверки, с просьбой провести ее дистанционно.

Заявку на электронную проверку компания подает самостоятельно. Для проведения проверки компания предоставляет все необходимые документы в электронной форме, заверенные электронной подписью. Электронная проверка не будет проводиться, если ведомство уже запланировало проверку данной компании в указанный период.

В заявке должна будет указана информация о налоговых периодах хоздеятельности, системе налогообложения, перечень налогов, которые будут проанализированы во время электронной проверки. Предприниматели сами будут определять периоды для проверки. Право на электронную проверку будут иметь только бизнесы «с низкой степенью риска», сообщают в налоговой.

Теория НОД: Невидимая Британская империя

Теория НОД: Невидимая Британская империя

Так какие же все-таки силы определяют современное положение на международной арене: США, ЕС, Россия? Или есть кто-то еще, кто тщательно замалчивается? По официальной принятой во всем мире версии Британская империя распалась после второй мировой войны, а ее бывшие члены вошли в некую организацию, носящую исключительно протокольный характер и являющуюся атавизмом былых времен.

После грабежа счетов на очереди конфискация наличных

После грабежа счетов на очереди конфискация наличных

Эксперимент на Кипре по конфискации средств вкладчиков показался властям удачным и вот теперь предлагается новый проект. В отличие от мелкого грабежа в одной отдельно взятой стране с банковских счетов представители Bank of America предложили большое и отчасти глобальное ограбление тех, кто не доверяет современной финансовой системе и не хранит свои сбережения в банках. Но не у себя, а в Европе. Пока официально у ЕЦБ таких планов нет, но идея хороша и, наверняка, найдет свое воплощение на практике.

Реєстрація податкових накладних в єдиному реєстрі

Відповідно до п. 201.10 ПКУ, податкова накладна (ПН) видається платником податку, який здійснює операції постачання товарів / послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.   При здійсненні операцій поставки товарів / послуг платник податку - продавець товарів / послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Критерії до податкових накладних, за наявності яких платник податку - продавець товарів / послуг зобов'язаний зареєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначені в п. 11 підр. 2 р. XX ПКУ. Обов'язково реєструють ПН при постачанні товарів / послуг, якщо (п.